Kancelaria Notarialna Hanna Grajzer (dalej zwana: „Kancelaria”), oraz Autorzy poszczególnych tekstów (dalej zwani: „Autorami”) przykładają szczególną wagę i staranność do treści zamieszczanych na Stronie internetowej www.notariuszgrajzer.pl (dalej jako: „Strona”). Niezależnie od tego, Kancelaria oraz Autorzy nie odpowiadają za szkody majątkowe lub niemajątkowe powstałe w związku z podejmowaniem (lub nie podejmowaniem) przez osoby trzecie jakichkolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na Stronie, w tym w poszczególnych artykułach.

Treści prezentowane na Stronie, w tym poszczególne artykuły, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią opinii prawnej ani porady prawnej oraz nie mogą być samodzielną podstawą podejmowania decyzji biznesowych, finansowych, procesowych lub innych, w szczególności dlatego, że treści te mogą nie uwzględniać wszystkich aspektów istotnych dla danego zagadnienia, mogą zawierać poglądy niepodzielane przez sądy lub inne instytucje i osoby, bądź też mogły stać się nieaktualne z powodu zmiany prawa lub orzecznictwa. Ponadto, treści artykułów zamieszczonych na Stronie są wyłącznie odzwierciedleniem poglądów Autorów w chwili ich publikacji oraz nie stanowią oficjalnego stanowiska Kancelarii lub Autorów w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany artykułów oraz poglądów wyrażonych na Stronie, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.

W celu uzyskania pomocy prawnej w konkretnej sprawie zapraszamy do skorzystania z usług świadczonych przez Kancelarię Notarialną Hanna Grajzer.